2023: 10 jaar Ensemble Illustre

Winter 2023: Fête de Noël

Op 22 december sluiten we ons lustrumjaar af met een feestelijk concert in samenwerking met het Kunstorkest in de Pieterskerk!

Klik hier voor kaartjes en meer informatie!

10 jaar Ensemble Illustre

In 2023 bestaat Illustre 10 jaar! Na onze stichting in 2013 hebben we vele richtingen verkend, door samenwerkingen met professionals, andere amateurgezelschappen, masterclasses, deelname aan festivals en zelfs een internationale reis naar Finland en Estland bij ons vorige lustrum. In de afgelopen vijf jaar heeft onze dirigent Dennis Broeders ons bovendien veel bijgebracht over ritmiek, toonsafstanden, samenzang, techniek, en vele andere onderwerpen. Wat ons betreft: op naar de volgende vijf jaar! 

Om te vieren dat we tien jaar bestaan, hebben een jaar vol met activiteiten, zoals onze lustrumreis naar Noord-Ierland in oktober!


Afgelopen zomer 2023: Mystiek Mozaiëk

vrijdag 23 juni 20:00

Grote kerk – Culemborg

zondag 25 juni 15:00

Stadsklooster – Utrecht

Een van de pijlers van de oude muziek waar Ensemble Illustre op rust is de renaissancepolyfonie, dus in een lustrumjaar kan een programma rond deze prachtige muziek niet ontbreken. Naast de pontificale religieuze functie die de mis had in de renaissance was het ook de meest gebruikte basis voor muzikale werken. Veel missen die in deze tijd werden geschreven door de grote meesters staan nog steeds overeind als toonbeelden van de vocale kunst. Het is echter onmogelijk om één mis als hoogtepunt van de renaissance aan te wijzen. Zoals een glazenier een raam samenstelt uit de mooiste stukken glas, bouwen wij daarom onze eigen mis uit de mooiste misdelen in het polyfone repertoire.

Het raamwerk dat ontstaat doorvlechten wij met andere prachtige werken die niet kunnen ontbreken in ons lustrumprogramma. Het resultaat is een mozaïek van de mooiste klankkleuren en melodieën die Ensemble Illustre u te bieden heeft.

Voor het Kyrie grijpen wij terug naar de diepste basis van de polyfonie met de Missa de Notre Dame van Guillaume de Machaut. Dit Statige werk stellen wij in contrast met een enkel bezette uitvoering van Nuper Rosarem Flores van Guillaume Dufay door solisten uit ons koor. Met het Gloria vieren we een haast vergeten componist, John Plummer, die dit gloria ooit schreef voor koning Henry VI van Engeland. Daarna klinkt Clamabant Autem Mulier van de Portugese componist Pedro de Escobar, en als laatste voor de pauze zingen we het Credo uit de Missa Papae Marcelli van Giovanni Pierluigi de Palestrina.

Om na de pauze meteen met de deur in huis te vallen hoort u het meesterlijk gecomponeerde Lugebat David Absalom van de Vlaamse meester Nicolas Gombert. Wij verheugen ons in het bijzonder op dit stuk omdat het al eerder op de lessenaar gestaan heeft, maar door de omstandigheden in 2020 niet uitgevoerd kon worden. Als Sanctus hoort u het werk van de haast vergeten componist Simone de Bonefont, dat u zeer waarschijnlijk nog nooit eerder heeft kunnen horen. In dit polyfoon programma kan Vox in Rama van Giaches de Wert niet ontbreken als hoogtepunt van de renaissancemuziek. Tot slot hoort u nog het meesterlijke Agnus Dei uit de Mass for five voices van William Byrd, dat een gepaste kroon op het programma zet.