4 Banner In Adventu

In Adventu Domini

Graupner, Zelenka, Stölzel, Kuhnau en Bach

 

Werken

Johann Sebastian Bach
▪Lobe den Herren (BWV 137)

Johann Kuhnau
▪Magnificat in C

Christoph Graupner
▪Gott sei uns Gnadig (GWV 1109/41)

Gottfried Heinrich Stölzel
▪Cantata “Er heißet Friedefürst”

Jan Dismas Zelenka
▪Magnificat in D

 

o.l.v. Anthony Scheffer

Datum & Locatie

Zaterdag 22 November 2014

St. Josephkerk, Utrecht


Volgens de Christelijke traditie is de Advent een tijd van anticiperen en voorbereiden op de komst van de Messias, maar wat betekent dat precies, en wat gaat daaraan vooraf? Hoe bereidt men zich voor op de komst van de Vredevorst, zoals hij door de profeet Jesaja genoemd wordt?

‘Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met je.’ Zo sprak de engel Gabriel tegen Maria toen hij de komst van de Heer aankondigde. Vervolgens bezoekt Maria haar nicht Elizabeth en getuigt van haar geloof in haar Magnificat; Maria kijkt terug op haar leven en ziet uit naar wat komen gaat. Misschien ligt daar de verbinding met het anticiperen in de Advent. Men reflecteert en ziet uit naar de komst van Jezus, de komst van een nieuw begin.

We horen het verhaal door de muziek van meesters uit de Duitse barok waaronder Johann Kuhnau, Christoph Graupner, Gottfried Heinrich Stölzel en Jan Dismas Zelenka. Al deze componisten waren tijdgenoten en goede bekenden van Johann Sebastian Bach, en hebben allen een bijzondere connectie met hem. Het programma schetst dan ook een mooi beeld van liturgische muziek in de 18e eeuw. Met feestelijke trompetten en pauken, maar ook verstillende aria’s en koren leiden we de Advent in.