[cml_media_alt id='1087']9 Banner Trinitatis[/cml_media_alt]


Trinitatis

Bach, Pachelbel, Schütz, Buxtehude

 

Werken

Hans Leo Hassler
■Vater unser im Himmelreich
  ▪deel 1
  ▪deel 4
  ▪deel 10

Johann Pachelbel
■Was Gott tut, das ist wohlgetan

Johann Hermann Schein
■Da Jacob vollendet hatte

Heinrich Schütz
■O süßer Jesu Christ, wer an dich recht gedenket

Dieterich Buxtehude
■Jesu, meines Lebens Leben

Johann Sebastian Bach
■Der Geist hilft unsrer Swachheit auf (BWV 226)

o.l.v. Dennis Broeders

Datum & Locatie

zondag 11 juni 2017

Wilhelminakerk, Utrecht

 
[cml_media_alt id='1000']Trinitatis Digiflyer[/cml_media_alt]
Poster ontworpen door Fons Martens

Trinitatis, de zondag van het kerkelijk jaar waar de heilige drie-eenheid wordt gevierd: vader, zoon en heilige geest. In dit concert hoort u muziek waarin deze drie aspecten worden verklankt. Tegelijkertijd geeft dit programma een bloemlezing van de Duitse barok. Deze muziek is uitermate geschikt om de verschillen binnen de drie-eenheid te laten horen. Als geen ander waren de Duitse barokcomponisten in staat om een tekst in klanken om te zetten. Ze hadden grote aandacht voor de betekenis van individuele woorden, zinsbouw alsook voor de grotere liturgische/filosofische betekenissen van hun teksten. Het programma bestaat uit drie delen.

In het eerste deel wordt met muziek van onder andere Pachelbel en Schein het Vader-aspect van God verklankt. In de bekende hymne waarop de cantate van Pachelbel is gebaseerd wordt God beschreven als zorgzame vader en veilige haven. In “Da Jacob vollendet hatte” van Schein sterft een vader na zijn zonen een laatste keer aan hun verplichtingen te hebben herrinerd. Het volgende korte stuk van Hassler herinnert ons eraan dat we erop kunnen vertrouwen dat ook de dood niet zomaar komt.

Na het sterven van de vader komt de zoon, in dit programma Christus, om ons te helpen. In “O süßer Jesu Christ” van Schütz wordt Jezus uitgebeeld als vriend, die dichtbij staat. Dit geeft andere, meer intieme muziek dan de majestueuze ‘Vader-muziek’ van Pachelbel uit het eerste blok. Ook heeft Christus net als alle andere mensen pijn gekend. Dit lijden en de dankbaarheid voor het feit dat hij dit heeft ondergaan is prachtig op muziek gezet door Buxtehude in “Jesu meines Lebens Leben”. De oneindig herhalende baslijn suggereert duizendmaal dank.

Als laatste komen we bij de Geest. Geen persoon als de Vader of Christus, maar een abstracte kracht die in alle mensen kan varen. Wat er dan gebeurt laat Bach op meesterlijke wijze horen met vrolijke, energiegevende muziek.

We beginnen en eindigen het concert met delen uit het uitgebreide “Onze Vader” van Hans Leo Hassler. Deze componist was één van de belangrijkste aanjagers van de Duitse Barok. De tekst is van Luther zelf, wellicht de allerbelangrijkste inspiratie voor al deze componisten, wat tot prachtige muziek met een unieke stijl heeft geleid.