Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur van Ensemble Illustre is als volgt:

  • Ko Melis – voorzitter
  • Anne Kruijt – secretaris
  • Judith Huisman – penningmeester
  • Nico Graat – acquisiteur

Commissies

Ensemble Illustre heeft een commissiestructuur; diverse commissies ondersteunen het bestuur. Deze commissies zijn:

  • Koorcommissie
  • Orkestcommissie
  • Acquisitiecommissie
  • Promotiecommissie
  • Podiumcommissie
  • Cateringcommissie