Het Ensemble

Ensemble Illustre is een gezelschap van jonge musici met een passie voor oude muziek. Ensemble Illustre werd in het voorjaar van 2013 opgericht met als doel oude muziek uit de renaissance en barok in een educatieve sfeer uit te voeren.

Ensemble Illustre staat onder leiding van artistiek leider Dennis Broeders. Tijdens de koorrepetities staat niet alleen het instuderen van muziek centraal, maar ook de ontwikkeling van zangtechnieken. Vanuit opwarmoefeningen voor houding, adem en stem wordt gewerkt naar het vrijmaken van een eigen geluid en een ontspannen zanggevoel. Daarnaast komen aspecten als resonans, klinkerinzet, intonatie en vele andere zangtechnieken aan bod. Om volledige aandacht aan het voorgenoemde te kunnen besteden, worden alle noten thuis ingestudeerd. Tot slot het belangrijkste: samen met de koorleden streeft Dennis er naar om van elke een repetitie een leuke, gezellige muzikale avond te maken.

Ensemble Illustre organiseert ieder jaar twee a drie projecten met een afsluitend concert. Voor ieder project is er aan het begin een auditiemoment voor de stemgroepen waar op dat moment plek is. Door het jaar heen kun je altijd je interesse aangeven om bij een volgend project mee te zingen (of spelen), dan houden wij je op de hoogte!

Tijdens het project repeteert het ensemble op acht avonden en een repetitiedag. De ledencontributie voor deelname aan een project wisselt per project, maar ligt doorgaans rond de €60. Voor mensen met een kleine beurs (bijvoorbeeld studenten) is er een mintarief en voor kapitaalkrachtigen een plustarief. Onze repetitielocatie is de Silokerk aan de Herenstraat 34-36 in Utrecht. We repeteren op maandagavonden van 19:30 tot 22:00.

 

 

Volg ons ook op Instagram en Facebook!